Z przyjemnością informujemy, że najbliższy termin rozpoczęcia prac Komisji Oceny Biznesplanów to 20 lutego 2018 r.
Tym samym, prosimy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia dotacyjnego na utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych o składanie Wniosków we wspomnianym terminie, do godziny 13:00 (decyduje godzina wpływu do siedziby OWES). Przypominamy, że dokumenty możecie Państwo dostarczyć listownie lub osobiście do siedziby Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa 12a, w godzinach 08:00-16:00.
Szczegółowe informacje, w tym – komplet formularzy niezbędnych do ubiegania się o wsparcie – dostępne są na stronie internetowej wwww.ekonomia-spoleczna.com.pl

Wnioski o przyznanie środków finansowych

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z kadrą doradczą Ośrodka.
Zachęcamy do udziału w konkursie i gorąco kibicujemy wszystkim inicjatywom.
Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Skip to content