W poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja Ekonomii Społecznej „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej”.

Spotkanie ekspertów oraz praktyków ekonomii społecznej, biznesu, nauki i administracji publicznej pozwoli na wymianę doświadczeń i szukanie skutecznych kierunków rozwoju współpracy między sektorem ekonomii społecznej a biznesem, nauką, NGO i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ważną częścią konferencji będą Targi Dobrych Praktyk, które mają upowszechniać ideę ekonomii społecznej w regionie, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentować produkty i usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej z regionu.

Wydarzenia realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  budynek L – Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, wejście i wjazd na parking od ul. Królowej Jadwigi 14.

Zgłoszenie udziału przez formularz zgłoszeniowy on-line do dnia 5 grudnia 2018 r.

Wypełnij w Formularzach Google

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału w wydarzeniu.

Skip to content