Szanowni Państwo, informujemy, iż Komisja Oceny Biznesplanów przyznała następującą punktację: 

Toruń, 12.03.2020 r.

LISTA RANKINGOWA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Lp. Nazwa inicjatywy/podmiotów ubiegających się Nr kancelaryjny Biznesplanu Liczba przyznanych pkt Status
1 Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka 6/2020/BN/I 112  

Skierowany do podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych oraz Umowy o udzielenia wsparcia pomostowego

 

2 Unisławska Spółdzielnia Socjalna Uni-Ziel 2/2020/BN/I 108 Skierowany do podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych oraz Umowy o udzielenia wsparcia pomostowego

 

3 Spółdzielnia Socjalna Spiżarnia Kujawska 5/2020/BN/I 106 Skierowany do podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych oraz Umowy o udzielenia wsparcia pomostowego

 

4 Fundacja Wolna Wisła 3/2020/BN/I 97 Skierowany do podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych oraz Umowy o udzielenia wsparcia pomostowego

 

5 Magnolia Domy Non Profit Sp. z o.o. 1/2020/BN/I 96,5 Skierowany do podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych oraz Umowy o udzielenia wsparcia pomostowego

 

6 Fundacja A To Historia 1/2020/BN/N 95 Skierowany do podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych oraz Umowy o udzielenia wsparcia pomostowego

 

7 Północ-Południe Non Profit Sp. z o.o. 3/2020/BN/N 90 Skierowany do podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych oraz Umowy o udzielenia wsparcia pomostowego

 

8 Stowarzyszenie MX Lipno 4/2020/BN/I 88 Nieudzielenie dotacji ze względu na brak środków finansowych

 

9 Innovatio Non Profit Sp. z o.o. 2/2020/BN/N 86 Nieudzielenie dotacji ze względu na brak środków finansowych

 

 

 

Skip to content