KONKURS!  III Edycja 2020

MIKROGRANTY z OWES w Toruniu III EDYCJA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I GRUPY NIEFORMALNE

NABÓR w II Edycji ZAKOŃCZONY!

II EDYCJA konkursu o mikrogranty, dla grup nieformalnych.

Nabór ciągły. Komisja oceny wniosków obradować będzie ponownie od 25 sierpnia.

Zmiany w regulaminie udzielania mikrodotacji!

Wnioski przyjmujemy do północy 25.08.2020r.

Zmiany w regulaminie udzielania mikrodotacji! W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

„Mikrodotacje – dobry start z OWES w Toruniu” EDYCJA II 2020

dla subregionu 2., powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

ARCHIWALNE:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza konkurs
„Mikrodotacje – dobry start
z OWES w Toruniu”.

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
  • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
  • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
  • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
  • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
  • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in.usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
  • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej. Osoby do kontaktu:

Paulina Majas – tel. 512 246 887, e-mail: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl

Kamila Karolewska- tel. 518 395 428, e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN:

Regulamin Mikrogranty - dobry start z OWES Toruń

Regulamin Mikrogranty – dobry start z OWES Toruń grupy nieformalne 2.

Wniosek-Mikrogranty-dobry-start-z-OWES-Toruń n 2.

Karta-oceny-formalnej (3)

Umowa o mikrogrant grupa nieformalna 2020

Budżet mikrogranty

Oświadczenie prawa autorskie

Lista uczestników warsztatu

Sprawozdanie finansowe  

Wykaz_dzialalnosci_wykluczonych_RPO

 

Skip to content