Granty dla podmiotów ekonomii społecznej.

🟩17 stycznia rusza nabór nr 1 wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Operatorem grantów jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
🟩Kto może składać wnioski?
O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
🟩Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?
Na modernizację działalności, która dotyczy trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:
Obszar 1. – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych
i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
Obszar 2. – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
Obszar 3. – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.
🟩Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia
Minimalna kwota wsparcia finansowego     – 100 000,00 zł,
Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł
🟩Link dotyczący szczegółów naboru:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a431-programy-wsparcia-inwestycyjnego-umozliwiajace-w-szczegolnosci-rozwoj-dzialalnosci-zwiekszenie-udzialu-w-realizacji-uslug-spolecznych-oraz-poprawe-jakosci-reintegracji-w-podmiotach-ekonomii-spolecznej/
Generator wniosków: https://kpoes.mrips.gov.pl/
Zachęcamy do udziału! 
Skip to content