Stowarzyszenie „Agrafka”

Stowarzyszenie „Agrafka” to inicjatywa społeczna grupy zwykłych ludzi chcących służyć innym swoim czasem i pracą. Stowarzyszenie zostało założone do realizacji celów społecznie użytecznych, udzielania wszechstronnej pomocy wszystkim potrzebującym pomocy i wsparcia. „Agrafka” skupia osoby, mające sporo cennych pomysłów na robienie rzeczy pożytecznych, stąd też nazwa stowarzyszenia – Agrafka ma symbolizować spinanie różnych użytecznych społecznie inicjatyw.

Celami Stowarzyszenia są spinanie, promowanie i łączenie różnych inicjatyw społecznie użytecznych a także udzielanie wszechstronnej pomocy wszystkim istotom potrzebującym pomocy i wsparcia. Podejmują działania w zakresie rozwoju środowisk lokalnych poprzez:
a) pomoc osobom zagrożonym zjawiskiem wyobcowania społecznego i rosnącej przestępczości
b) umożliwienie integracji społecznej ludności w określonym środowisku lokalnym
c) zapewnienie wsparcia mieszkańcom w zorganizowaniu sieci wzajemnej pomocy między rodzinami
d) zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu najbardziej naglących problemów mieszkańców związanych zwłaszcza z ochroną zdrowia
e) działanie mające na celu zmniejszenie bezrobocia
f) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
g) pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy oraz pracowników placówek oświatowych i opieki społecznej w zakresie pomocy mieszkańcom
h) szeroko rozumiane działania w zakresie prewencji kryminalnej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Stowarzyszenie swoje cele realizowało poprzez następujące projekty:
Nowoczesny Senior – zajęcia komputerowe i integracja (projekty współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Gminy Miasta Toruń)
Odkrywanie tożsamości historycznej i kulturowej w legendach i opowiadaniach w Gminie Lubicz (projekt współfinansowany ze środków ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowany przez Fundację Agrafka we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubiczu)
Niezapominajka i Tęcza – Programy pomocy dla osób niepełnosprawnych m.in. z zaburzeniami psychicznymi (projekty współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
Grupy wsparcia dla uzależnionych kobiet (projekty współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń)
Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla osób niepełnosprawnych (projekty współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń)
Nowe życie (projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
Poradnia dla Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo Stowarzyszenie w ramach działalności gospodarczej świadczy wszelkie usługi porządkowe na terenach zielonych i w pomieszczeniach.

Kontakt:

Stowarzyszenie „Agrafka”

Królowej Jadwigi 6 (II piętro, lok.użytkowy)

Telefon: 693356521, 505618996

WWW: Stowarzyszenie Agrafka

E-Mail: stow_agrafka@tlen.pl

Facebook: Stowarzyszenie Agrafka

 

Skip to content