NOWE WSPARCIE OWES TORUŃ

Projekt OWES Toruń ma na celu rozwój i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej zgodnie

z założeniami KPRES także ustawą z 5.08.22 r. o ES na terenie subregionu 2. województwa kujawsko-

pomorskiego  (powiaty: Miasto Toruń, toruński, lipnowski, aleksandrowski i chełmiński), w okresie

od 01.01.2024 do 31.12.2026

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU OWES TORUŃ:

Projekt  skierowany jest do następujących grup odbiorców z terenu subregionu 2.:

• osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej;

• podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

• podmioty ekonomii społecznej (PES);

• pracownicy i wolontariusze PES (również członkowie tych podmiotów).

Projekt OWES Toruń obejmuje działania:
  • tworzenie nowych PES(podmiotów ekonomii społecznej czyli pomoc w utworzeniu fundacji, stowarzyszenia itd. oraz wsparcie procesu rozwoju i ekonomizacji PES;
  • tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społ. powiązane z usługami towarzyszącymi, wskazanymi w art. 29 ustawy z 5.08.22 r. o Ekonomii Społecznej
  • realizację indywidualnych planów reintegracyjnych społecznej i zawodowej dla pracowników PS zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • usługi rozwojowe dla PS, w tym we współpracy z BUR.

 

Regulamin rekrutacji dostępny w zakładce

 

Skip to content