Toruń, 24.09.2019

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

zapraszają do udziału w konferencji: Toruń, 24 września 2019 roku, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki

O FORUM

To już 10. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej w naszym regionie.

Celem Forum jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako sfery aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą
i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

Tematyka jubileuszowej edycji Forum, nawiązywać będzie m.in. do solidarnego wymiaru ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Tradycją ubiegłych lat, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z produktami i usługami świadczonymi przez lokalne organizacje i przedsiębiorstwa społeczne podczas części wystawienniczej.

Forum Ekonomii Społecznej organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” i objęte jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Udział w Forum jest bezpłatny

Zgłoszenia udziału w Forum przyjmowane będą do dnia

19 września 2019 r.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1whofKhPKcG_qvgFw98btscdsURt9NvvPI8rUY9fYTr8/edit

kontakt
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

tel. (56) 652-22-40, 518 395 428

konferencja@ekonomia-spoleczna.com.pl

Skip to content