Kooperacje

Ekonomia społeczna zwana również ekonomią solidarności lub ekonomią obywatelską dotyczy nie tylko sektora w pojęciu instytucjonalno – prawnym, ale również metody działania, która krótko mówiąc polega na osiągnięciu celów społecznych za pomocą narzędzi i metod gospodarczych. Ekonomii społecznej nie należy utożsamiać  z tradycyjnie rozumianym biznesem, ponieważ stworzone przedsiębiorstwa społeczne w pierwszej kolejności mają za zadanie dbać o szeroko pojęte korzyści społeczne, a osiągnięte zyski przeznaczać na społeczne cele i potrzeby. Są ukierunkowane na społecznie użyteczny cel przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo społeczne nie powinno kierować się zasadą maksymalizacji zysku ekonomicznego.

W środowisku sprzyjającym rozwojowi ekonomii społecznej osoby i instytucje, które dobrze funkcjonują w sferze biznesowej wspierają tych, którzy są na początku drogi do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Od nastawienia opinii publicznej decydentów, biznesmenów, przedstawicieli instytucji finansowych, a także konsumentów oraz bezpośrednich odbiorców towarów i usług, zależy na ile ekonomia społeczna będzie rzeczywiście uspołeczniona, i czy osiągnie zamierzony ekonomiczny cel, który przełoży się na jej sukces społeczny.  

Pamiętajmy, że podmioty ekonomii społecznej bez wszechstronnego wsparcia ze strony otoczenia, kooperacji biznesowych, zaangażowania samorządów  mają ograniczone możliwości działania a tym samym nie są w stanie w stu procentach zrealizować zamierzonych celów, które są kluczowe dla społeczności lokalnej.

Zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego,  Instytucje Otoczenia Biznesu, Przedsiębiorstwa, Instytucje Finansowe, Ośrodki Naukowe i Badawcze, Instytucje Pomocy Społecznej i Rynku Pracy  do współpracy i kooperacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie Torunia, powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i lipnowskiego.

W ramach funkcjonowania  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu:

  • budujemy partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
  • szukamy instrumentów finansowych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej,
  • inicjujemy powstawanie powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej,
  • poszukujemy możliwości kooperacji biznesowych i aliasów strategicznych  z podmiotami ekonomii społecznej,
  • wspieramy rozwój ekonomii społecznej w regionie .

 

Kontakt w sprawie kooperatyw i zawiązywania partnerstw:

Anna Wit

Specjalista ds. kooperatyw

e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl

Tel. kom.512 263 122