Doradztwo ogólne

W ramach Ośrodka proponujemy wsparcie kluczowego doradcy w zakresie doradztwa ogólnego, które skierowane jest do:

 • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

Doradztwo obejmuje następującą tematykę;

 • Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (PS) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • Zakładanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • Rejestrowanie działalności PES,
 • Zewnętrzne finansowania PS i PES,
 • Prowadzenie działalności statutowej PES,
 • Inne z zakresu ekonomii społecznej.

W celu umówienia spotkania z doradcą kluczowym prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr telefonu (56) 652 22 40 lub drogą elektroniczną na adres owes@ekonomia-spoleczna.com.pl.