Ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu.

Treść ogłoszenia z 1.09.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację specjalistycznego doradztwa. Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznego doradztwa w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 8.09.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

D1-ZO-Specjalistyczni doradcy – wrzesień 2017 r.

D2 Załącznik nr 1 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Oferta

D3 Załącznik nr 2 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Umowa zlecenie_poprawiona

D4 Załacznik nr 1 do Umowy zlecenia – Oświadczenie do celów podatk. i ubezp.

D4 Załącznik nr 2 do Umowy zlecenia – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

D4 Załącznik nr 3 do Umowy zlecenia – Oświadczenie personelu projektu

D4 Załącznik nr 4 do Umowy zlecenia – Karta czasu pracy

D5 Załącznik nr 2a do ZO_Specjalistyczni doradcy – Umowa na świadczenie usług_poprawiona

D6 Załącznik nr 1 do Umowy na świadczenie usług – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

D6 Załącznik nr 2 do Umowy na świadczenie usług – Oświadczenie

D6 Załącznik nr 3 do Umowy na świadczenie usług – Karta czasu pracy

D7 Załącznik 3 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Oświadczenie o spełnieniu warunków

D8 Załącznik nr 4 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Doświadczenie

D9 Załącznik nr 5 do ZO_Specjalistyczni doradcy – CV

Protokół postępowania_IX.2017

 


Treść ogłoszenia z 23.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na realizację usługi marketingowej:

Protokół postepowania-usługa marketingowa_06.2017

Załącznik 4 do protokołu


Zapytanie ofertowe na realizację wizyt studyjnych krajowych z dn. 13.06.2017 r

Protokół z postepowania z dn 20.06.2017 r.


Treść ogłoszenia z 24.05.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza ponowny nabór ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację usługi marketingowej. Przedmiotem jest świadczenie zindywidualizowanych usług marketingowych dla nowych przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Głównym celem usługi jest przygotowanie pakietu marketingowego, który wpłynie na promocję przedsiębiorstwa społecznego. 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

ZO – Usługa marketingowa_24_05_2017

Załącznik nr 1 do ZO_Usługa marketingowa – Oferta

Załącznik nr 2 do ZO_Usługa marketingowa – Umowa zlecenie

Załącznik nr 2.1 do Umowy zlecenia – Oświadczenie do celów podatk. i ubezp.

Załącznik nr 2.2 do Umowy zlecenia – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2.3 do Umowy zlecenia – Oświadczenie personelu projektu.

Załącznik nr 2.4 do Umowy zlecenia – Karta czasu pracy

Załącznik nr 2a do ZO_Usługa marketingowa – Umowa na świadczenie usług

Załącznik nr 2a.1 do Umowy na świadczenie usług – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2a.2 do Umowy na świadczenie usług – Oświadczenie

Załącznik nr 2a.3 do Umowy na świadczenie usług – Karta czasu pracy

Załącznik nr 3 do ZO_Usługa marketingowa – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 do ZO_Usługa marketingowa – Doświadczenie

Załącznik nr 5 do ZO_Usługa marketingowa – CV

Załącznik nr 6 do ZO_Status PES


Zapytanie ofertowe na realizację dwóch wizyt studyjnych zagranicznych

Protokół z postępowania 18.05.2017

 

Treść ogłoszenia z 18.05.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór ofert w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącego zamówienia na realizację usługi księgowej. Przedmiotem jest świadczenie zindywidualizowanych usług księgowych dla nowych przedsiębiorstw społecznych i/lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne utworzonych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. wg wzoru zawartego w Załączniku 1.

Rozeznanie rynku_usługa księgowa

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku_Usługa księgowa

 

Treść ogłoszenia z 28.04.2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację usługi marketingowej.

Unieważnienie zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń/kursów zawodowych w zakresie prac ogrodniczych.

Protokół postepowania o udzielenie zamówienia publicznego_prace ogrodnicze


Treść ogłoszenia z 29.03.2017 r.

Poniżej aktualizacja zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację usługi marketingowej. Uszczegółowiony został opis przedmiotu zamówienia.

W związku ze zmianą termin składania ofert zostaje PRZEDŁUŻONY: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.

Treść zapytania ofertowego (załączniki pozostają bez zmian, do pobrania w ogłoszeniu z dnia 21.03.2017 r.):

ZO – Usługa marketingowa__29_03_2017

Treść ogłoszenia z 21.03.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację usługi marketingowej. Przedmiotem jest świadczenie zindywidualizowanych usług marketingowych dla nowych przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Głównym celem usługi jest przygotowanie pakietu marketingowego, który wpłynie na promocję przedsiębiorstwa społecznego. 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

ZO – Usługa marketingowa_21_03_2017

Załącznik nr 1 do ZO_Usługa marketingowa – Oferta

Załącznik nr 2 do ZO_Usługa marketingowa – Umowa zlecenie

Załącznik nr 2.1 do Umowy zlecenia – Oświadczenie do celów podatk. i ubezp.

Załącznik nr 2.2 do Umowy zlecenia – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2.3 do Umowy zlecenia – Oświadczenie personelu projektu.

Załącznik nr 2.4 do Umowy zlecenia – Karta czasu pracy

Załącznik nr 2a do ZO_Usługa marketingowa – Umowa na świadczenie usług

Załącznik nr 2a.1 do Umowy na świadczenie usług – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2a.2 do Umowy na świadczenie usług – Oświadczenie

Załącznik nr 2a.3 do Umowy na świadczenie usług – Karta czasu pracy

Załącznik nr 3 do ZO_Usługa marketingowa – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 do ZO_Usługa marketingowa – Doświadczenie

Załącznik nr 5 do ZO_Usługa marketingowa – CV

 

Treść ogłoszenia z 17.03.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację usługi mentoringu. Przedmiotem jest świadczenie zindywidualizowanych usług mentoringu biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

M1-ZO- Mentoring_17_03_2017

M2 Załącznik nr 1 do ZO_Mentor – Oferta

M3 Załącznik nr 2 do ZO_Mentor – Umowa zlecenie

M4 Załacznik nr 1 do Umowy zlecenia – Oświadczenie do celów podatk. i ubezp.

M4 Załącznik nr 2 do Umowy zlecenia – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

M4 Załącznik nr 3 do Umowy zlecenia – Oświadczenie personelu projektu.

M4 Załącznik nr 4 do Umowy zlecenia – Karta czasu pracy

M5 Załącznik nr 2a do ZO_Mentor – Umowa na świadczenie usług

M6 Załącznik nr 1 do Umowy na świadczenie usług – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

M6 Załącznik nr 2 do Umowy na świadczenie usług – Oświadczenie

M6 Załącznik nr 3 do Umowy na świadczenie usług – Karta czasu pracy

M7 Załącznik 3 do ZO_Mentor – Oświadczenie o spełnieniu warunków

M8 Załącznik nr 4 do ZO_Mentor – Doświadczenie

M9 Załącznik nr 5 do ZO_Mentor – CV

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Protokół postepowania o udzielenie zamówienia publicznego-mentor_marzec 2017

Załącznik 4 do protokołu_szczegółowe zestawienie przyznanych punktów

 

Treść ogłoszenia z 13.03.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na realizację specjalistycznego doradztwa. Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznego doradztwa w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2017 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

D1-ZO-Specjalistyczni doradcy- marzec 2017 r.

D2 Załącznik nr 1 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Oferta

D3 Załącznik nr 2 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Umowa zlecenie_poprawiona

D4 Załacznik nr 1 do Umowy zlecenia – Oświadczenie do celów podatk. i ubezp.

D4 Załącznik nr 2 do Umowy zlecenia – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

D4 Załącznik nr 3 do Umowy zlecenia – Oświadczenie personelu projketu.

D4 Załącznik nr 4 do Umowy zlecenia – Karta czasu pracy

D5 Załącznik nr 2a do ZO_Specjalistyczni doradcy – Umowa na świdczenie usług_poprawiona

D6 Załącznik nr 1 do Umowy na świadczenie usług – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

D6 Załącznik nr 2 do Umowy na świadczenie usług – Oświadczenie

D6 Załącznik nr 3 do Umowy na świadczenie usług – Karta czasu pracy

D7 Załącznik 3 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Oświadczenie o spełnieniu warunków

D8 Załącznik nr 4 do ZO_Specjalistyczni doradcy – Doświadczenie

D9 Załącznik nr 5 do ZO_Specjalistyczni doradcy – CV

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia_specjalistyczne doradztwo_2017.03.23

 

Treść ogłoszenia z 16.01.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór ofert na realizację Doradztwa zawodowego.

Oferty prosimy składać w biurze OWES w Toruniu (ul. Wola Zamkowa 12a) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl w terminie do 23 stycznia 2017 r. do godz. 16.00 wpisując w temacie wiadomości: „Usługa doradztwa zawodowego -rozeznanie rynku”

Szczegółowy opis oraz wzór formularza ofertowego:

Rozeznanie rynku_Doradca zawodowy_16.01.2017

Wzór oferty_doradca zawodowy_16.01.2017

 

Treść ogłoszenia z 16.01.2017 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór ofert na realizację Doradztwa psychologicznego.

Oferty prosimy składać w biurze OWES w Toruniu (ul. Wola Zamkowa 12a) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl w terminie do 23 stycznia 2017 r. do godz. 16.00 wpisując w temacie wiadomości: „Usługa doradztwa psychologicznego -rozeznanie rynku”

Szczegółowy opis oraz wzór formularza ofertowego:

Rozeznanie rynku_Psycholog_16.01.2017

Wzór oferty_Psycholog_16.01.2017

 

Treść ogłoszenia z dnia 10.10.2016r:

Do 20 października 2016r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zbiera szacunkowe oferty na sprzęt komputerowy.
W celu oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu (OWES) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi: załącznik nr 1.
Oferty należy przesyłać do dnia 20 października 2016r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: p.kamycki@ekonomia-spoleczna.com.pl
Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza (załącznik nr 2).
Dodatkowe informacje: Przemysław Kamycki, tel. 56-652-22-40, e-mail: p.kamycki@ekonomia-spoleczna.com.pl.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1p

załącznik nr 2

 

Treść ogłoszenia z dnia 06.10.2016r:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniuzaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości usług cateringowych podczas realizowanych w projekcie szkoleń, w pięciu powiatach subregionu drugiego tj. powiecie aleksandrowskim, chełmińskim, lipnowskim, toruńskim i m. Toruń w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Termin składania ofert: 18 października 2016 r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl.

Dodatkowe informacje: Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, tel. (56) 652 22 40, e-mail: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl.

Szczegółowy opis zamówienia w załącznikach.

zalacznik nr 1c

zalacznik nr 2c

 

Treść ogłoszenia z dnia 29.09.2016r:

Do 10 pażdziernika 2016r. Ośrodek Wsparcia Ekoniomii Spolecznej w Toruniu  zbiera szacunkowe oferty na usługi poligraficzne.

W celu oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu (OWES) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług poligraficznych – przygotowanie materiałów szkoleniowych (długopis, notatnik, segregator)  na potrzeby szkoleń organizowanych w 2016 -2018 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi: załącznik nr 1.

Oferty należy przesyłać do dnia 10 października 2016r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl

Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza (załącznik nr 2).

Dodatkowe informacje: Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, tel. 56-652-22-40, e-mail: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1p

załącznik nr 2

 

Treść ogłoszenia z dnia 29.09.2016r:

Do 10 pażdziernika 2016r. Ośrodek Wsparcia Ekoniomii Spolecznej w Toruniu  zbiera szacunkowe oferty na usługi poligraficzne.

W celu oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu (OWES) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług, tj. przygotowanie materiałów dla uczestników szkoleń (pendrive, nagranie i wydruki materiałów)  na potrzeby szkoleń organizowanych w 2016 -2018 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi: załącznik nr 1.

Oferty należy przesyłać do dnia 10 października 2016r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl

Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza (załącznik nr 2).

Dodatkowe informacje: Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, tel. 56-652-22-40, e-mail: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1p

załącznik nr 2

 

Treść ogłoszenia z dnia 30.08.2016r:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na realizację wizyt studyjnych w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru przeprowadzona z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje i dokumenty w załączeniu do ogłoszenia.

1. Zapytanie ofertowe

2.Załącznik nr 1 _Oferta

3.Załącznik nr 2 Umowa Wizyta studyjna

4.Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w w postepowaniu

5.Załącznik nr 4_Wykaz zrealizowanych usług w ciągu oststnich 3 lat

Załącznik nr 1 do umowy

Protokół_wizyty studyjne krajowe

 

Treść ogłoszenia z dnia 29.08.2016r:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na realizację specjalistycznego doradztwa w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru przeprowadzona z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje i dokumenty w załączeniu do ogłoszenia.

Dokumenty załączone do ogłoszenia

Protokół_specjalistyczne doradztwo_12.09.2016

 

Treść ogłoszenia z dnia 25.08.2016r:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na realizację specjalistycznego doradztwa w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru przeprowadzona z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje i dokumenty w załączeniu do ogłoszenia.

Dokumenty załączone do ogłoszenia.

Treść ogłoszenia nieaktualna z dniem 29.08.2016r.

 

Treść ogłoszenia z dnia 25.08.2016r.:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na poprowadzenie szkoleń w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru przeprowadzona z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje i dokumenty w załączeniu do ogłoszenia.

Dokumenty załączone do ogłoszenia.

protokół_trenerzy_6.09.2016