Animacja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu dąży do rozwoju współpracy na rzecz ekonomii społecznej między podmiotami z obszaru drugiego subregionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Animatorzy OWES wspomagają m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne w zawiązywaniu grup inicjatywnych w celu utworzenia spółdzielni socjalnych.

Animatorzy OWES:

Pani Monika Krauze

telefon: 56 652 22 40, 602 572 337

e-mail: m.krauze@ekonomia-spoleczna.com.pl

Obszar działania:

powiat miasta Torunia

powiat lipnowski

 

Pan Bartosz Pikuła

telefon: 56 652 22 40, 512 246 887

e-mail: b.pikula@ekonomia-spoleczna.com.pl

Obszar działania:

powiat toruński

powiat aleksandrowski

powiat chełmiński