Kontakt

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU

Biuro projektu:

Adres: Wola Zamkowa 12a, 87 – 100 Toruń,

Telefon: (56) 652-22-40

Fax: (56) 652-22-41

E-mail: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl

Biuro OWES czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY (lider projektu)

Adres: Plac Św. Katarzyny 9, 87 – 100 Toruń,

Telefon: (56) 652-22-40

Fax: (56) 652-22-41

E-mail: ecwm@ecwm.org.pl

STOWARZYSZENIE „TILIA” (partner projektu)

Adres: ul. Przysiecka 13, 87 – 100 Toruń,

Telefon: (56) 657-60-85

Fax: (56) 657-60-85

E-mail: tilia@tilia.org.pl

Kontakt z zespołem