Inkubator

W ramach OWES w Toruniu dostępny jest inkubator, który przeznaczony jest dla klientów OWES, którzy chcą pracować nad swoimi przedsięwzięciami biznesowymi, a po otrzymaniu dotacji rozwijać działalność gospodarczą w postaci przedsiębiorstwa społecznego. W pomieszczeniach inkubatora można świadczyć m.in. usługi doradcze, mentoringowe, a także realizować spotkania i szkolenia dla klientów. Ponadto dzięki dostępnemu stanowisku komputerowemu klienci mają szybki dostęp do informacji z internetu oraz miejsce pracy, gdzie mogą przygotować materiały dla partnerów biznesowych. Komputer wyposażony jest w oprogramowanie służące powiększaniu i uwydatnianiu tekstu oraz odczytywaniu głosem syntetycznym. Jest to nieoceniona pomoc dla osób słabowidzących oraz słabosłyszących.

Innym udogodnieniem jest w pełni wyposażona sala konferencyjna (rzutnik multimedialny, mównica, stół konferencyjny, krzesła), gdzie mogą odbywać się rozmowy z kontrahentami. Na wyposażeniu inkubatora znajdują się również biurka i krzesła przy których klienci mogą pracować na rzecz swoich przedsiębiorstw społecznych. Ponadto biura zaopatrzone są w kontenery pod biurko, regały, szafy z zamkiem do archiwizacji dokumentów.