Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym

W ramach projektu dla osób, które przystąpią do projektu przewidziane są spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Celem tych spotkań będzie podnoszenie umięjętności społecznych oraz nakierowanie na odpowiednią ścieżkę zawodową.