Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

Celem wizyt studyjnych jest prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, spotkanie z Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) i analiza możliwości przeniesienia wypróbowanych rozwiązań na grunt lokalny. Udział w wizytach studyjnych umożliwi nabycie praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu PES. Podczas spotkań prezentowane będą przykłady z zakresu rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków unijnych, rozwoju produktów i usług lokalnych oraz proces tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Ponadto promowana jest działalność organizacji pozarządowych i ich znaczenia wśród społeczności lokalnej, promocja działań partnerskich z wykorzystaniem dobrych praktyk w celu realizacji inicjatyw wśród społeczności lokalnych. Wizyty organizowane są w siedzibach PS w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Jeśli nie będzie dobrego przykładu PS z danej branży w WK-P to wizyta studyjna będzie zorganizowana poza WK-P.  Udział w wizytach studyjnych umożliwi nabycie praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu PES.