Wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH_wersja 5_09.08.2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Z-1-WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z-2a-Biznesplan dla istniejacych PS

Z-2-Biznesplan-dla-nowych-PS

Z-3-Harmonogram rzeczowo-finansowy

Z-4-Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego-osób planowanych do zatrudnienia

Z-5-Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku w przedsiębiorstwie społecznym

Z-6-Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Z-7-Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Z-8-Opinia doradcy

Z-9-Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami oceny

Z-10-Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa

Z-11-Karta oceny formalnej biznesplanu

Z-12-Karta oceny merytorycznej biznesplanu

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z-13-UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z-16-Oświadczenie o rachunku bankowym

Z-15-Wzor deklaracji wekslowej

Z-14-Wzór weksla

Z-15-Wzor deklaracji wekslowej

Z-16-Oświadczenie o rachunku bankowym

Z-17-Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Z-18- Szczegółowe zestawienie towarów i usług- wsparcie finansowe

Z-19-Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

WSPARCIE POMOSTOWE DLA NOWO TWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Z-20-WNIOSEK O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Z-21-UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Z-22-Szczegółowe zestawienie wydatków-wsparcie pomostowe

Z-23-Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z katalogiem wsparcia pomostowego

Z-24-WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Z-25-Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis

ARCHIWALNE WERSJE DOKUMENTÓW

07.03.2018

Z-13-UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z-21-UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 

 

z-1-wniosek-o-przyznanie-srodkow-finansowych

z-2a-biznesplan-dla-istniejacych-ps

z-2-biznesplan-dla-nowych-ps

z-3-harmonogram-rzeczowo-finansowy

z-4-zyciorys-czlonkow-przedsiebiorstwa-spolecznego-osob-planowanych-do-zatrudnienia

z-5-oswiadczenie-osoby-ktora-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-w-przedsiebiorstwie-spolecznym

z-6-oswiadczenie-o-nieuzyskaniu-pomocy-de-minimis

z-7-oswiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis

z-8-opinia-doradcy

z-9-oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-kryteriami-oceny

z-10-oswiadczenie-o-statusie-przedsiebiorstwa

z-11-karta-oceny-formalnej-biznesplanu

z-12-karta-oceny-merytorycznej-biznesplanu

z-13-umowa-o-przyznanie-srodkow-finansowych

z-14-wzor-weksla

z-15-wzor-deklaracji-wekslowej

z-16-oswiadczenie-o-rachunku-bankowym

z-17-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat

z-18-szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-wsparcie-finansowe

z-19-oswiadczenie-o-dokonaniu-zakupow-zgodnie-z-biznesplanem

z-20-wniosek-o-udzielenie-podstawowego-wsparcia-pomostowego

z-21-umowa-o-udzielenie-wsparcia-pomostowego

z-22-szczegolowe-zestawienie-wydatkow-wsparcie-pomostowe

z-23-oswiadczenie-o-dokonaniu-zakupow-zgodnie-z-katalogiem-wsparcia-pomostowego

z-24-wniosek-o-przyznanie-przedluzonego-wsparcia-pomostowego

z-25-oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-innej-pomocy-dotyczacej-tych-samych-kosztow-na-ktore-udzielana-jest-pomoc-de-minimis