Formularze zgłoszeniowe

REGULAMIN PROJEKTU – obowiązujący od 24.10.2017 r.

REGULAMIN PROJEKTU_wersja4_24.10.17

REGULAMIN DORADZTWA

10. Z-4_RP-Regulamin doradztwa_wersja2_21.10.16


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE – wersja 4 – obowiązujące od dnia 24.10.2017 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA PRAWNA

Z-2_RP-Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej wraz z os oddelegowaną_wersja4_24.10.17

4. Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej

5. Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej

6. Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej

7. Załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej

8. Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej

9. Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA FIZYCZNA

Z-1_RP-Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej_wersja4_24.10.17


WERSJE ARCHIWALNE DOKUMENTÓW

regulamin-projektu_wersja2_21-12-16

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE – wersja 3 – obowiązująca od dnia 21.12.2016 r.

z-1_rp-formularz-zgloszeniowy-osoby-fizycznej_wersja3_21-12-16

z-2_rp-formularz-zgloszeniowy-osoby-prawnej-wraz-z-os-oddelegowana_wersja3_21-12-16

zalacznik-nr-1-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

zalacznik-nr-2-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

zalacznik-nr-3-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

zalacznik-nr-4-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

zalacznik-nr-5-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

zalacznik-nr-6-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE – wersja 2 – obowiązująca od dnia 21.10.2016 r.

1-regulamin-projektu_wersja2_21-10-16

 

Dla osoby fizycznej

2-z-1_rp-formularz-zgloszeniowy-osoby-fizycznej_wersja2_21-10-16

Dla osoby prawnej

z-2_rp-formularz-zgloszeniowy-osoby-prawnej-wraz-z-os-oddelegowana_wersja2_21-10-16

Zalacznik-nr-1-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

Zalacznik-nr-2-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

Zalacznik-nr-3-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

Zalacznik-nr-4-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

Zalacznik-nr-5-do-formularza-zgloszeniowego-osoby-prawnej

Zalacznik-nr-6-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Dla osoby fizycznej

2-z-1_rp-formularz zgloszeniowy osoby fizycznej

Dla osoby prawnej

3-z-2_rp-formularz zgloszeniowy osoby prawnej wraz z os oddelegowana

Zalacznik-nr-1 do formularza zgloszeniowego osoby prawnej

Zalacznik-nr-2 do formularza zgloszeniowego osoby prawnej

Zalacznik-nr-3 do formularza zgloszeniowego osoby prawnej

Zalacznik-nr-4 do formularza zgloszeniowego osoby prawnej

Zalacznik-nr-5 do formularza zgloszeniowego osoby prawnej

Zalacznik-nr-6 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis