Dokumenty rekrutacyjne dla nowo powstających przedsiębiorstw społecznych

REGULAMIN REKRUTACJI DO WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO WSPARCIA FINANSOWEGO_wersja 4_01.08.2017


FORMULARZE REKRUTACYJNE

DLA OSÓB  FIZYCZNYCH

Załącznik nr 1 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA OSÓB FIZYCZNYCH – NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – wersja docx

Załącznik nr 1 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA OSÓB FIZYCZNYCH – NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – wersja pdf

Załącznik nr 9 do RR-Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 10 do RR-Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 11 do RR-Umowa szkoleniowo-doradcza

Załącznik nr 12 do RR – OBIEGOWA KARTA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO


DLA OSÓB PRAWNYCH

Załącznik nr 2 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA OSÓB PRAWNYCH – NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – wersja docx

Załącznik nr 2 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA OSÓB PRAWNYCH – NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE –  wersja pdf

Załącznik nr 5 do RR-Formularz osoby oddelegowanej do udziału w projekcie_wersja 2_13.12.16

Załącznik nr 6 do RR-Formularz informacji de minimis

Załącznik nr 7 do RR-Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Załącznik nr 8 do RR-Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 9 do RR-Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 10 do RR-Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 11 do RR-Umowa szkoleniowo-doradcza

Załącznik nr 12 do RR – OBIEGOWA KARTA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

 


ARCHIWALNE WERSJE DOKUMENTÓW

regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych_wersja-3_20-12-16

regulamin-rekrutacji-do-wsparcia-finansowego_wersja-2_15-12-16

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE

Dla osób fizycznych

Zalacznik-nr-1-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-osob-fizycznych-nowe-przedsiebiorstwo-spoleczne .doc

Zalacznik-nr-1-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-osob-fizycznych-nowe-przedsiebiorstwo-spoleczne .pdf

Zalacznik-nr-9-do-rr-karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego

Zalacznik-nr-10-do-rr-karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego

Załącznik nr 11 do RR-Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych_wersja 2_21.04.17

 

Dla osób prawnych

Zalacznik-nr-1-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-osob-fizycznych-nowe-przedsiebiorstwo-spoleczne .pdf

Zalacznik-nr-2-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-osob-prawnych-nowe-przedsiebiorstwo-spoleczne .doc

Zalacznik-nr-2-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-osob-prawnych-nowe-przedsiebiorstwo-spoleczne .pdf

Zalacznik-nr-9-do-rr-karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego

Zalacznik-nr-10-do-rr-karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego

Zalacznik-nr-5-do-rr-formularz-osoby-oddelegowanej-do-udzialu-w-projekcie .doc

Zalacznik-nr-5-do-rr-formularz-osoby-oddelegowanej-do-udzialu-w-projekcie .pdf

Zalacznik-nr-6-do-rr-formularz-informacji-de-minimis

Zalacznik-nr-7-do-rr-oswiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis

Zalacznik-nr-8-do-rr-oswiadczenie-o-nieuzyskaniu-pomocy-de-minimis

Załącznik nr 11 do RR-Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych_wersja 2_21.04.17

 

 

Archiwalne wersje dokumentów:

Zalacznik-nr-11-do-rr-umowa-na-swiadczenie-uslug-szkoleniowo-doradczych