Dokumenty rekrutacyjne dla istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne

REGULAMIN DO WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO WSPARCIA FINANSOWEGO_wersja 4_01.08.2017

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Załącznik nr 3 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA ISTNIEJĄCYCH PS – wersja pdf

Załącznik nr 3 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA ISTNIEJĄCYCH PS – wersja docx

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Załącznik nr 4 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA PES PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO W PS – wersja pdf

Załącznik nr 4 do RR-FORMULARZ REKRUTACYJNY – DLA PES PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO W PS – wersja docx

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Załącznik nr 5 do RR-Formularz osoby oddelegowanej do udziału w projekcie_wersja 2_13.12.16

Załącznik nr 6 do RR-Formularz informacji de minimis

Załącznik nr 7 do RR-Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Załącznik nr 8 do RR-Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 9 do RR-Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 10 do RR-Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

 

ARCHIWALNE WERSJE DOKUMENTÓW

regulamin-rekrutacji-do-wsparcia-finansowego_wersja-2_15-12-16

regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych_wersja-3_20-12-16

 

zalacznik-nr-4-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-pes-przeksztalcajacego-w-ps .doc

zalacznik-nr-4-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-pes-przeksztalcajacego-w-ps .pdf

zalacznik-nr-3-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-istniejacych-ps .doc

zalacznik-nr-3-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-istniejacych-ps .pdf

zalacznik-nr-5-do-rr-formularz-osoby-oddelegowanej-do-udzialu-w-projekcie_wersja-2_15-12-16 .doc

zalacznik-nr-5-do-rr-formularz-osoby-oddelegowanej-do-udzialu-w-projekcie_wersja-2_15-12-16 .pdf