Szkolenia

Oferujemy szkolenia oblikatoryjne w ramach inkubatora

Przeznaczone dla osób fizycznych chcących założyć spółdzielnie socjalną, zakwalifikowanych do projektu, tzw. „Inkubatora”. Szkolenia mają na celu zapoznać i przygotować potencjalnych założycieli spółdzielni do czynności niezbędnych do założenia i prowadzenia takiej spółdzielni. Blok szkoleniowy obejmuje 11 szkoleń:

  • Powołanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społecznego (PS) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (w uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
  • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
  • Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
  • Budowanie powiązań kooperacyjnych,
  • Restrukturyzacja działalności,
  • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
  • Umiejętności społeczne

Regulamin szkoleń dostępny w zakładce do pobrania.