Dla przekształcających się PES w PS

 

ekonomizacja